Dinsdag 7 november 2023 - De Haagse Hogeschool, Den Haag

Partners

DeComplianceMonitor

DeComplianceMonitor is in Nederland door de Wereldbank benoemd als compliance monitor om bij toonaangevende bedrijven onafhankelijke omvattende reviews uit te voeren.

Voor bedrijven in Nederland is DeComplianceMonitor een ervaren partij om op een grondige manier het huidige Ethics & Compliance programma te laten doorlichten en te versterken, opdat de toezichthouders, de overheid en andere betrokken partijen zoals financiers daar vertrouwen in kunnen stellen.

DeComplianceMonitor biedt de senioriteit, ervaring en deskundigheid om de bedrijfsleiding en / of de Raad van Commissarissen bij te staan wanneer zij op de proef worden gesteld.

EBBEN Partners

EBBEN Partners staat klaar als een organisatie wordt geconfronteerd met een urgente zaak, die direct gevolgen kan hebben voor de continuïteit en reputatie. We zijn er voor vraagstukken die beter vandaag dan morgen opgepakt kunnen worden en bieden oplossingen waarmee de leiding in-control is en blijft en voor vraagstukken gericht op de toekomst. Dit draagt bij aan de realisatie van de doelen van de organisatie. Wij leveren een bijdrage aan het risicomanagement, waaronder integriteit, fraude en geschillen. EBBEN Partners is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau, gespecialiseerd in:
– Onderzoek en forensische diensten
– Audit, risicomanagement en compliance
– Waardering, geschiloplossing en herstructurering.

EQS Group

EQS Group is a leading international cloud provider in the fields of corporate compliance, investor relations and sustainability reporting (ESG tech). Working with EQS Group, thousands of companies worldwide inspire trust by fulfilling complex regulatory requirements in a reliable and secure manner, minimizing risks and communicating their business success and its impact on society and the climate transparently to stakeholders.

EQS Group’s products are pooled in the cloud-based software EQS COCKPIT. This platform ensures the professional handling of compliance workflows in the fields of whistleblower protection and case management, policy management, business approvals, third party management, insider list management and disclosure obligations. Specific applications for sustainability reporting are available, including automated ESG data collection, management and filing in compliance with regulations. In addition, listed companies benefit from a global newswire, investor targeting and contact management, IR websites, digital reports and webcasts for efficient and secure investor communications.

EQS Group was founded in 2000 in Munich, Germany. Today the group employs around 600 professionals and has offices in the world’s key financial markets.

Fully in Control

Fully in Control is een nieuw en innovatief assessment/ inspectie & management platform in de cloud. De software wordt ingezet voor onder andere management control, risico, compliance, kwaliteit & performance management en allerlei type assessments & inspecties. De oplossing bestaat uit software en een expertsysteem met kennis en Best Practices om organisaties snel op weg te helpen. Fully in Control wordt ontwikkeld en op de markt gebracht door Fully in Control bv.

De software ondersteunt adviseurs en organisaties bij het in control brengen van organisaties, programma’s, projecten en compliance processen. Gebruiksgemak en pragmatiek staan hierbij centraal. Fully in Control werkt eenvoudig en is altijd en overal vanuit de cloud toegankelijk.

IIA Nederland

Het Instituut van Internal Auditors Nederland (IIA) is de grootste beroepsvereniging van internal auditors in Nederland. de missie van IIA is om het beroep en vak internal audit in Nederland te ontwikkelen en te promoten en daarvoor internal auditors, management en andere belanghebbenden te ondersteunen bij een succesvolle invulling van de internal auditfunctie.

De hoofdtaken van IIA bestaan uit het profileren van het vak, kwaliteitsbewaking, belangenbehartiging en het delen van kennis.

Huis voor Klokkenluiders

Het Huis voor Klokkenluiders draagt bij aan een integere samenleving. Met advies aan werknemers die bij maatschappelijke misstanden als ‘klokkenluider’ aan de bel trekken. Maar ook met onderzoek naar misstanden en behandelingen van klokkenluiders, want die mogen geen last ondervinden van de melding.

Het Huis stimuleert overheden, semipublieke instellingen en bedrijven om hun integriteit te bewaken. Veel organisaties zitten met de vraag hoe men daar nu invulling aan kan geven. het Huis voor Klokkenluiders heeft daarom een handig overzicht gemaakt van do’s en don’ts bij het aanstellen van een integriteitsmanager. Het overzicht biedt ook een concreet functieprofiel waar organisaties direct mee aan de slag kunnen.

Partner in Compliance

Partner in Compliance biedt organisaties een gecertificeerde ervaren externe vertrouwenspersoon. Om de functie van vertrouwenspersoon volledig in te vullen of ter ondersteuning van de eigen mensen. Een vertrouwenspersoon heeft een cruciale rol bij de behandeling van integriteitskwesties en het bieden van een veilige meldomgeving. Het uitgangspunt is dat de vertrouwenspersoon de kwestie eerst onderling naar een informele oplossing begeleidt voordat de stap naar een formele, eventuele gerechtelijke, procedure wordt gemaakt. De externe vertrouwenspersonen werken met een contact- en meldportaal dat makkelijk toegankelijk is via de cloud, ook anoniem. Specifiek voor uw organisatie, door Partner in Compliance gebouwd en beheerd. De link naar het portaal plaatst u eenvoudig op bijvoorbeeld uw website of intranet. Medewerkers en andere relaties komen via het portaal in contact met de gecertificeerde vertrouwenspersonen. Niet alleen voor het formeel melden van een (integriteits-)kwestie of ongewenst gedrag, maar ook om zaken informeel te bespreken en samen te kijken naar mogelijke vervolgstappen. Natuurlijk staat vertrouwelijkheid hierbij voorop. Dit alles maakt het contact met de vertrouwenspersoon laagdrempelig. Uiteraard wordt er gerapporteerd over het aantal en de aard van de contacten en meldingen.

Partner in Compliance biedt daarnaast ook diensten aan ter voorkoming van misstanden en integriteitsschendingen.

People Intouch

People Intouch bestaat inmiddels al meer dan 20 jaar. Het zogenaamde ‘klokkenluidersdilemma’ was de aanleiding om een nieuwe tool te ontwikkelen, SpeakUp. Veel organisaties, bedrijven en overheidsinstellingen beschikken namelijk niet over een goed systeem om proces en snel signalen van onethisch gedrag op te pikken, waardoor mensen, organisaties en de samenleving worden geschaad.

De SpeakUp tool is ontwikkeld voor het detecteren en beheren van onethisch gedrag en is beschikbaar in meer dan 70 talen, 24/7, 365 dagen per jaar bereikbaar en compleet anoniem voor de melder.

Public Values

In de publieke sector gaat het om het realiseren van maatschappelijke doelstellingen met publiek geld. Logisch dat hier goed toezicht op moet zijn. Governance is het kernbegrip hiervoor. Governance gaat over sturen, beheersen, verantwoorden en toezicht houden. Public Values helpt organisaties in de publieke sector om de governance zodanig vorm te geven dat de doelstellingen en de mens centraal staan.

Elke organisatie heeft doelstellingen. De realisatie van deze doelstellingen wordt bedreigd door risico’s. Risicomanagement zorgt ervoor dat deze risico’s worden beheerst zodat de doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Public Values werkt vanuit de bedoeling en de mens centraal. Compliance is een randvoorwaarde en geen doel.

VCO, Vereniging van Compliance Professionals

De huidige turbulente economische tijden en continue veranderende externe omgeving van financiële, en niet financiële instellingen vragen om een proactieve compliance functie die in staat is te anticiperen op deze ontwikkelingen. Nieuwe regelgeving, ontwikkelingen in het toezicht, de samenwerking met risk management – maar ook de toenemende rol als gesprekspartner van management bij verantwoordelijk, integer, ondernemen stellen steeds hogere eisen aan de compliance professional. De VCO speelt in op deze ontwikkelingen en biedt haar leden de gelegenheid voor het uitwisselen van ‘lessons learned’, maar ook van ‘best practices’ die nauw aansluiten bij de vele uitdagingen.

De VCO is een Vereniging van Compliance Officers en voor Compliance Officers.