Dinsdag 7 november 2023 - De Haagse Hogeschool, Den Haag

Programma

TijdOnderwerpSprekers
09.00 - 09.30 uur

Inloop, registratie onder andere voor uw PE-punten, overhandiging van het congresboekje en koffie, thee op de Haagse Hogeschool.

09.30 - 10.00 uur

Opening door congresvoorzitter Michel Klompmaker en de beide dagvoorzitters Michelle Fisser en Edwin Weller, waarbij het thema van vandaag nader wordt toegelicht.

10.00 - 11.15 uur

Blok A : Melden als mensenrecht, het belang van de nieuwe wetgeving

Caroline Raat begeleidt dit blok A over het onderwerp melden als mensenrecht en het belang van de nieuwe wetgeving. Werknemers en andere werkenden mogen een beschermde melding doen van een mogelijke misstand geniet bescherming op grond van de Wet bescherming klokkenluiders. Die is gebaseerd op de EU Klokkenluidersrichtlijn.

Waarom is melden belangrijk, maar ook zo ingewikkeld? Wat zegt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens?  En hoe werkt het in de praktijk? Wat moeten werkgevers doen volgens de wet, en wat kunnen zij nog meer doen?

 

11. 15 - 11.45 uur

Netwerk pauze met koffie, thee en water.

11.45 - 12.45 uur

Blok B: Wat doet het Huis voor Klokkenluiders?

Sinds een paar jaar bestaat het Huis voor Klokkenluiders. Het Huis wil bijdragen aan een integere samenleving door misstanden op het werk te helpen oplossen en voorkomen, en het melden ervan veilig te maken. Het Huis geeft advies aan melders die aan de bel willen trekken. Het doet ook onderzoek naar vermeende misstanden of naar de oneerlijke behandeling van een melder. Daarnaast biedt het Huis kennis en inspiratie waarmee organisaties kunnen zorgen voor een veilig werkklimaat.

Marion Weitering en Ed Fenne van het Huis vertellen over de ervaringen met het melden en onderzoeken van werkgerelateerde misstanden in Nederland. Ook is er aandacht voor de preventieve kant. Voorkomen is tenslotte beter.

12.45 - 13.30 uur

Netwerk lunch in de netwerkruimte van de Haagse Hogeschool.

13.30 - 14.45 uur

Blok C: De Compliance Officer :  Een melding !

Dit onderdeel wordt in zijn geheel verzorgd door de VCO, de vereniging van Compliance Professionals. De VCO is bij uitstek geplaatst hier vanuit haar eigen ervaringen bij de leden een interessante, inhoudelijke bijdrage te leveren. De VCO leden Martijn van de Westelaken, Sebastian Biesheuvel geven een inkijkje vanuit hun eigen praktijk. De opzet van dit onderdeel is een interactieve workshop, waarbij ook wordt ingezoomd op anoniem melden.  Vervolgens neemt Martijn van de Westelaken u mee naar het meldproces en het krachtenveld van de stakeholders en het belang voor de organisatie. Dan volgt Sebastiaan Biesheuvel over de rol van de legal en compliance organisatie bij een melding : casuïstiek.
In de sessie staat onder leiding van VCO voorzitter Michelle Fisser en er is voldoende ruimte voor inbreng van deelnemers, waarbij onder andere de volgende stelling wordt  voorgelegd. Is een beloning of premie melding wenselijk om op te nemen in de Nederlandse wetgeving? Hoe ethisch is dit eigenlijk?

14.45 - 15.00 uur Netwerkpauze

Middagpauze met niet- alcoholische drankjes en koffie, thee naar keuze.

15.00 uur - 16. 15 uur

Blok D:  De misstand centraal: Onderzoek en afhandeling

“Onderzoek naar meldingen nader belicht” is de titel van de voordracht van Frank Erkens in dit laatste blok.

Frank Erkens zal uit zijn jarenlange en internationale ervaring met forensisch onderzoek naar vele vormen van financiële criminaliteit en andere vormen van ongewenst gedrag aan de hand van diverse voorbeelden de verschillende kanten belichten van het onderzoek naar klokkenluidersmeldingen.

 

16.15 - 16.30 uur

Afsluiting onder leiding van Michelle Fisser en Edwin Weller.

16.30 - 17.00 uur

Netwerkborrel met kleine hapjes in de netwerkruimte.